Nghệ An rà soát dự án trồng cây xanh theo yêu cầu của Bộ Công an

Ngày 9/5, một lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tiếp tục rà soát, tổng hợp báo cáo từ các cơ quan, địa phương để gửi UBND tỉnh về việc rà soát các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn liên quan đến Công ty TNHH Công Minh theo yêu cầu của Bộ Công an.

Cụ thể, trước đó vào tháng 2/2024, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có công văn gửi tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra, xác minh, làm rõ việc thi công các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn có liên quan đến Công ty TNHH Công Minh và các công ty, đơn vị liên quan.

Bộ Công an yêu cầu tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến nay; Quy trình thực hiện và đơn vị thực hiện các dự án này; Các nhà thầu trúng thầu, thi công dự án trồng và chăm sóc cây xanh; hồ sơ theo dõi dự án, hồ sơ dự án; Các đơn vị, cá nhân thuộc UBND tỉnh Nghệ An (từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thị xã) có liên quan đến việc thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2019 đến nay.

Sau khi có yêu cầu từ Bộ Công an, tỉnh Nghệ An đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát các nội dung, làm tổng hợp báo cáo, dự thảo văn bản UBND tỉnh trả lời, cung cấp hồ sơ tài liệu cho Bộ Công an.From: web game casino

Sau khi tiến hành rà soát, đã có 22 cơ quan đơn vị làm báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.

Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các đơn vị, huyện, thành, thị trên địa bàn chưa có báo cáo khẩn trương làm tổng hợp báo cáo về Sở trước ngày 15/5.

Công ty TNHH Cây xanh Công Minh được thành lập ngày 8/10/2008, có trụ sở tại TP Đồng Xoài (Bình Phước). Thông tin trên cổng thông tin đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Công Minh đã tham gia 228 gói thầu qua mạng, trong đó trúng 172 gói, trượt 37 gói, 14 gói chưa có kết quả và 5 gói đã bị hủyFrom: web game casino. Tổng giá trị các gói thầu công ty này trúng (bao gồm cả độc lập lẫn liên danh) là hơn 1.991 tỷ đồng.