Games News

“อนุทิน” ยัน มหาดไทย พร้อมรับลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมภายหลังนายกรัฐมนตรีแถลงแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ว่า สิ่งที่กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการแก้หนี้นอกระบบที่เป็นรูปธรรม คือการจัดตั้งศูนย์ ให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบมันขึ้นทะเบียนและเปิดโอกาสให้ลงทะเ…

READ MORE