Games News

“ไทย-มาเลเซีย” เซ็นเอ็มโอยู พัฒนากีฬาแบดมินตันร่วมกัน

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนผู้ฝึกสอน กรรมการผู้ตัดสิน และผู้เชี่ยวชาญ ศักยภาพของนักกีฬา และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ลงนามโดย ค…

READ MORE