Sports News

“คมนาคม” เปิดตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้า-ออกไทย ม.ค.66 กว่า 4.6 ล้านคน

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ภาพรวมปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ เดือน ม.ค. 66 พบว่า มีปริมาณผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออก ประเทศในทุกมิติการขนส่ง รวม 4,669,197 คน เมื่อพิจารณารายมิติการขนส่ง พบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วนปริมาณผู้โดยสารสูงสุด คิดเป็น 96.5…

READ MORE