Games News

รำลึก 26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่" กวีเอกของโลก เชกสเปียร์เมืองไทย

"วันสุนทรภู่"เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประเทศไทยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึง "สุนทรภู่"กวีเอกด้านวรรณกรรมไทย ผู้สร้างสรรคผลงานอันทรงคุณค่าตลอดชีวิตใน 4 รัชกาล จนได้รับการยกย่องว่าเป็น "กวีสี่แผ่นดิน"และยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็น <…

READ MORE