Sports News

เริ่มแล้ว “กรมขนส่ง” เชื่อมข้อมูลตำรวจ จะต่อภาษีรถได้ต้องจ่ายค่าปรับใบสั่งก่อน

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แจ้งว่า ได้ออกประกาศกรมฯ ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 22 พ.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ที่ผ่านมา ระบบ e-Service จะเชื่อมต่อกับระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบรถที่ค้างชำระค่าปรับใบสั่งจราจร หากบุคคลใดประสงค์จะชำระภาษีประจำปีผ่านร…

READ MORE