Games News

สร้างถนนสาย สร.4026 จ.สุรินทร์ คืบหน้า 71% เสร็จกลางปีหน้า

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สร.4026 แยก ทล.2378-เมืองสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ระยะทาง 17.954 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 149.455 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่า 71% อยู่ระหว่างดำเนินงานการลาดยางแอสฟัลติกคอนกร…

READ MORE