Sports News

"รังสิมันต์ โรม" ยัน! มติขับ สส.พ้นพรรคไม่มีสองมาตรฐาน

จากกรณีที่พรรคก้าวไกล มี สส.ถูกร้องเรื่องมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ 2 คน แต่สุดท้าย พรรคกลับมีมติขับ สส.ออกจากพรรคเพียงคนเดียว ทำให้เกิดคำถามว่ามีเรื่องเส้นสายในพรรคหรือมีการเลือกปฏิบัติหรือไม่

ล่าสุดนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลได้ออกมาชี้แจงถึงมติที่ประชุมพรร…

READ MORE