Sports News

Google เลิกจ้างพนักงานเกือบพันราย ชี้ ช่วยให้ทำงานดี-คล่องตัวขึ้น

The Verge เว็บไซต์ข่าวสารเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ รายงานว่า Google ประกาศเลิกจ้างพนักงานเกือบพันรายจากหลายฝ่าย เช่น ทีมวิศวกรผู้พัฒนาและทำงานเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Google Assistant ทีมวิศวกรฮาร์ดแวร์ผู้ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงหรือ AR รวมถึงวิศวกรส่วนกลางด้วย

โดย The Verge ได้สัมภาษณ์ คอร์ทเทนี เ…

READ MORE