Games News

ไขข้อข้องใจ! เกณฑ์วัดความโสด-รายได้ครัวเรือน เงื่อนไขสมัคร ‘บัตรคนจน’ รอบใหม่

หลังจากเปิดรับลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี 65 ซึ่งเปิดวันที่ 5 ก.ยคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น. เป็นวันแรก โดยยอดจำนวนคนที่มาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงครึ่งวันแรกถึงเวลา 12.00 น. มีลงทะเบียนแล้ว 1.21 ล้านคน แบ่งเป็นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 1.0…

READ MORE