Sports News

“อธิรัฐ” ร่วมลงนามฯ ขนส่งทางอากาศระหว่างภูมิภาคฉบับแรกของโลก

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม และรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.65 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ร่วมลงนามความตกลงที่สำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEAN-EU Comprehensive Air Tran…

READ MORE