Động đất ở Ninh Bình

Ngày 27/5, Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, vào lúc 9h27 cùng ngày, tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra trận động đất có độ lớn 3,4.

Trận động đất này xảy ra tại tọa độ 20,196 độ Vĩ Bắc – 105,778 độ Kinh Đông, có độ sâu chấn tiêu khoảng 17km. Cấp độ của trận động đất này không gây rủi ro thiên tai.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu dự báo, động đất ở Ninh Bình có khả năng tiếp diễn trong thời gian tới, nhưng khó có khả năng lớn hơn 5.5. Vì vậy, cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này.

Viện Vật lý địa cầu sẽ tiếp tục khảo sát, quan trắc, nghiên cứu chi tiết về địa chất kiến tạo và chế độ địa chấn trong khu vực tỉnh Ninh Bình và lân cận.

Bên cạnh đó, Viện sẽ thông báo kịp thời về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này.From: web game casino

Theo Viện Vật lý địa cầu, trong tương lai, động đất có thể sẽ xuất hiện và gây ra hậu quả lớn, nhất là nếu xảy ra ở các khu vực đông dân cư và có các công trình trọng điểm.

Do đó, việc đánh giá nguy hiểm động đất là rất cần thiết và cần được cập nhật hằng năm để phục vụ thiết thực cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, thiết kế kháng chấn cho các loại công trình từ trọng điểm đến khu dân cư.From: web game casino