เลือกตั้ง 2566 – เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ลำพูน 2 เขต มีผู้สมัครรวม 25 คน

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัดลำพูน มีเขตเลือกตั้ง รวม 2 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัดลำพูน มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 25 คน ดังนี้

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แพร่ 3 เขต มีผู้สมัครรวม 25 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.พะเยา 3 เขต มีผู้สมัครรวม 25 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.พังงา 2 เขต มีผู้สมัครรวม 20 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลำพูน, อำเภอบ้านธิ และอำเภอแม่ทา

เบอร์1 นายสงวน พงษ์มณี พรรคเพื่อไทยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เบอร์2 นายชวิน คำบุญเรือง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์3 นายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก พรรคก้าวไกล

เบอร์4 นายขยัน วิพรหมชัย พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์5 นายสุริยา บุญนาคค้า พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์6 นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์7 นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์8 นายสมบัติ ใจแจ่ม พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์9 นายกัลป์ สะคำปัน พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์10 นายณิชพน วงค์จันทร์ติ๊บ พรรคพลังปวงชนไทย

เบอร์11 นายณณรงค์ วงค์สถาน พรรคประชากรไทย

เบอร์12 นางสาวสุวรรณา ติชะพันธุ์ พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอป่าซาง, อำเภอเวียงหนองล่อง, อำเภอบ้านโฮ่ง, อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอลี้

เบอร์1 ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ เนตรผาบ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์2 นายรังสรรค์ มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์3 นางสาวรษิกา เข็มทองกุนต์ พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์4 นายชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์ พรรคก้าวไกล

เบอร์5 นายถวิล พรมเมืองยอง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์6 นายณรัศมิน เทพมณี พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์7 นายชินชัย แก้วเรือน พรรคภูมิใจไทย

เบอร์8 พลตำรวจตรีกริช กิติลือ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์9 นายอุดม สมรภูมิบูรพา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์10 นางสาวศศิธร เมืองมูล พรรคพลังสยาม

เบอร์11 นายสาคร สมคำหล้า พรรคคลองไทย

เบอร์12 นายอดุล ท้ายนาวา พรรคพลังปวงชนไทย

เบอร์13 นายสุรัตน์ รุกขรัตน์ (เขตเลือกตั้งประกาศไม่รับสมัคร) พรรคประชากรไทย