เริ่มแล้ว “กรมขนส่ง” เชื่อมข้อมูลตำรวจ จะต่อภาษีรถได้ต้องจ่ายค่าปรับใบสั่งก่อน

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แจ้งว่า ได้ออกประกาศกรมฯ ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 22 พ.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ที่ผ่านมา ระบบ e-Service จะเชื่อมต่อกับระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบรถที่ค้างชำระค่าปรับใบสั่งจราจร หากบุคคลใดประสงค์จะชำระภาษีประจำปีผ่านระบบ e-Service จะต้องชำระค่าภาษีประจำปี พร้อมค่าปรับใบสั่งจราจรที่ค้างชำระ (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบค่าปรับใบสั่งจราจรที่ค้างชำระได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ https://ptm.police.go.th (e-Ticket ใบสั่งจราจรออนไลน์สำหรับประชาชน)คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว จะเริ่มใช้กับใบสั่งจราจรที่กระทำผิด มาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งการเชื่อมโยงครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ลดการกระทำผิดกฎหมาย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ต้องการจะชำระค่าปรับใบสั่งจราจร สามารถชำระค่าปรับตามใบสั่งพร้อมกับชำระภาษีกับนายทะเบียนได้ และรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีได้ทันที หากต่อภาษีรถยนต์ประจำปี แต่ยังไม่ได้ชำระค่าปรับใบสั่งจราจร นายทะเบียนจะรับต่อภาษีประจำปี แต่จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ป้ายภาษี) โดยจะได้หลักฐานชั่วคราวแทนป้ายภาษี ซึ่งมีอายุ 30 วัน เพื่อให้ไปชำระค่าปรับที่ค้าง ให้ครบใน 30 วัน จึงจะสามารถมารับป้ายภาษีได้ แต่หากไม่ชำระค่าปรับภายใน 30 วัน จะมีโทษตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ฐานขับรถโดยไม่มีป้ายภาษี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท และตัดแต้ม 1 คะแนน