เริ่มวันนี้! “ขสมก.” จัดรถเมล์สาย 3-26E วิ่งแทนเอกชนที่หยุดวิ่ง

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษก ขบ. เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่งที่ให้บริการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 3-26 E สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-โรงพยาบาล (รพ.) รามาธิบดี (ทางด่วน) ประกาศจะหยุดให้บริการเดินรถในเส้นทางสายดังกล่าว โดยจะให้บริการถึงวันที่ 14 ส.ค.65 นั้น

ขบ. ขอชี้แจงว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง คือ บริษัท มารัตน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ กท. 8/2560  สิ้นอายุวันที่ 13 พ.ย.67 เส้นทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-รพ.รามาธิบดี (ทางด่วน) ระยะทาง 61 กม. เป็นรถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2) จำนวน 16 คัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้ใช้บริการให้สามารถเดินทางโดยสารรถสายนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ขบ. ได้ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดการเดินรถในเส้นทางสายที่ 3-26E สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-รพ.รามาธิบดี (ทางด่วน) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ผู้ประกอบการรายใหม่จัดการเดินรถให้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง ซึ่งประสงค์จะเลิกประกอบการ ต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันเลิกประกอบการขนส่ง เพื่อให้ทางราชการมีเวลาในการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งรายใหม่มาให้บริการเดินรถในเส้นทางได้อย่างต่อเนื่อง และประชาชนผู้ใช้บริการไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่หากผู้ประกอบการฝ่าฝืน ไม่แจ้งการขอเลิกประกอบการตามที่กำหนด ขบ. จะพิจารณาลงโทษตามกฎหมายต่อไป