“อธิรัฐ” ร่วมลงนามฯ ขนส่งทางอากาศระหว่างภูมิภาคฉบับแรกของโลก

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม และรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.65 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ร่วมลงนามความตกลงที่สำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEAN-EU Comprehensive Air Transport Agreement: AE CATA) ซึ่งนับเป็นความตกลงด้านการขนส่งทางอากาศระหว่างภูมิภาค (bloc-to-bloc) ฉบับแรกของโลก เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป และอำนวยความสะดวกการเดินทางของผู้คน และการขนส่งสินค้าคำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น

นายอธิรัฐ กล่าวต่อว่า การร่วมลงนามครั้งนี้จะช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจ และเสริมสร้างความเติบโตด้านเศรษฐกิจการบินระหว่างภูมิภาค อีกทั้งยังสนับสนุนการฟื้นฟูภาคการบินภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยความตกลง AE CATA จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง รวมทั้งจำนวนเที่ยวบิน และเส้นทางการบินที่เพิ่มขึ้นระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคยุโรป นอกจากนี้รัฐมนตรีขนส่งอาเซียนยังได้ร่วมลงนามในความตกลงอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือในการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศและทางทะเล

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศและทางทะเลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการค้นหาและช่วยเหลือ ด้านการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จากประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานในด้านการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศและทางทะเลของประเทศไทย.คำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร