สร้างสะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำน่าน จ.พิจิตร เสร็จ มิ.ย.นี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้ว 92% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.นี้ โดยสะพานฯ มีความยาว 170 เมตร กว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 410 เมตร กว้าง 6 เมตร รวมถึง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพาน ป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร และวางท่อระบายน้ำคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

เมื่อสะพานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในพื้นที่ เนื่องจากโครงการฯ ตั้งอยู่บริเวณวัดฆะมัง ต.ฆะมัง ซึ่งเป็นวัดที่จำพรรษาของเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตของ จ.พิจิตร ทำให้วัดฆะมังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งช่วยร่นระยะทางได้ 10 กมคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ประหยัดเวลาในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม