สร้างถนนสาย สร.4026 จ.สุรินทร์ คืบหน้า 71% เสร็จกลางปีหน้า

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สร.4026 แยก ทล.2378-เมืองสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ระยะทาง 17.954 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 149.455 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่า 71% อยู่ระหว่างดำเนินงานการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 67

แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กม.ที่ 8+000 ถึง กม.ที่ 22+697 ช่วงที่ 2 กม.ที่ 28+473 ถึง กม.ที่ 31+730 ทช. โดยได้ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร พร้อมขยายความกว้างสะพาน ติดตั้งระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

โครงการนี้เป็นเส้นทางที่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นถนนสายหลักในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระหว่าง อ.เมืองสุรินทร์ ไปสู่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ และยังใช้เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ อาทิ หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง, หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง และท่าอากาศยานบุรีรัมย์

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัด และสนับสนุนการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมรองรับการเจริญเติบโตของเมืองสุรินทร์ในอนาคตคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง